ติดกับ”เพิ่งจะทราบในขณะนี้เองว่าสรวงสวรรค์มีจริง”

ติดกับ”เพิ่งจะทราบในขณะนี้เองว่าสรวงสวรรค์มีจริง” ทุ่มเ…